Історія журналу

Офіційний журнал Асоціації анестезіологів України. Заснований у листопаді 1997 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ, №22531-12431ПР від 01.02.17 р.

Засновники: Громадська організація "Асоціація анестезіологів України" та Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук затвердженого постановою Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1. Спеціальність ДАК: Медичні науки.

ISSN 2519-2078 (друкованої версії).

ISSN 2520-226X (онлайнової версії).


Key title: Bìlʹ, znebolûvannâ ì ìntensivna terapìâ (Online).
Abbreviated key title: Bìlʹ znebolûvannâ ìntensivna ter. (Online).
Parallel title: Pain, anesthesia and intensive care.
Parallel title: Bolʹ, obezbolevanie i intensivnaâ terapiâ.