DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(64).2013.105857

Інтенсивна терапія декомпенсованої гастроінтестинальної дисф ункції у пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета

Я. М. Підгірний, О. Р. Яєчник, Н. В. Матолінець

Анотація


Питання інтенсивної терапії у хворих з черепно-мозковою травмою поєднаною з травмою, кісток скелета залишається актуальним, що зумовлено високою смертністю пацієнтів з цією патологією. Представлено результати вивчення впливу селективної деконтамінації кишки, інтестинальної оксигенації та ентеросорбції на тяжкість стану пацієнтів з черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета, з ознаками компенсованого синдрому гастроінтестинальної дисфункції. Було сформовано дві групи пацієнтів, які не відрізнялися між собою за тяжкістю стану та основної патології. Обидві групи отримували однакове лікування. Хворим другої групи проводили додатково селективну деконтамінацію кишки, інтестинальну оксигенацію та ентеросорбцію з моменту госпіталізації. Встановлено нижчу летальність, швидший регрес тяжкості стану, ознак синдрому поліорганної недостатності та гастроінтестинальної дисфункції у пацієнтів другої групи. Запропоноване лікування зменшує летальність та кількість ускладнень, а також тривалість лікування

Ключові слова


черепно-мозкова травма; травма кісток скелета; гастроінтестинальна дисфункція декомпенсована

Повний текст:

PDF

Посилання


Воробьев К.П. (2001) Клинико-физиологический анализ категорий функционального состояния организма и интенсивная терапия. Вестник интенсивной терапии, №2, с.3-8.

Гельфанд Е.Б., Гологорский В.Л., Б.Р. Гельфанд Б.Р. (2000) Абдоминальный сепсис: интегральная оценка тяжести состояния больных и полиорганной дисфункции. Анестезиология и реаниматология, №З, с.29-31.

Гирш А.О., Довгих В.Г, Мороз В.В. (2004) Комбинированная детоксикация у больных с разлитым гнойным перитонитом протекающим на фоне сахарного диабета. Эфферентная терапия, №1, с.13-16.

Григорьев Е.В., Чурляев Ю.А., Сибиль К.В. (2006) Клинико-патогенетические варианты повреждения гематоперитонеального барьера при абдоминальном сепсисе. Анестезиология и реаниматология, № 6, с. 13-15.

Гутгиеррез Г., Баллик С. (2006) Гипоксия кишечника - двигатель СПОН. Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии. Освежающий курс лекций (особая папка). Архангельск, с. 195-201.

Підгірний Я.М. (2009) Стратегічні напрямки інтенсивної терапії гастроінтестінальної дисфункції як компонента синдрому поліорганної дисфункції. Український журнал екстремальної медицини їм. Г.О.Можаєва, т.10, №З, с. 135-141.

Підгірний Я.М. (2009) Гастроінтестінальна дисфункція як компонент поліорганної дисфункції: діагностика та лікування. Український журнал клінічної та лабораторної діагностки, №З, 60-64.

Decludt В., Bouvet Р., Mariam-Kurkidjian Р. et al. (2000) Haemolytic uraemic syndrome and Shiga toxinproducing Esherichia coli infection in children in France. Infect,124:215-2201.

Kahlke V, Fändrich F., Brötzmann К. et al. (2002) Selective decontamination of the digestive tract: Impact on cytokine release and mucosal damage after hemorrhagic shock. Crit. Care Med, З0: 1327-1333. https://doi.org/10.1097/00003246-200206000-00030

Komplan L., Kremžvar B., Gadžvijev E., Prošek M. (1999) Effects of early enteral nutrition on intestinal permeability and the development of multiple organ failure after multiple injury. Inten. Care Med., 25: 157-161. https://doi.org/10.1007/s001340050809

Kotzampassi K., Grosomanidis B., Dadoukis D., Eleftheriadis E. (2007) Retroperitoneal compartment pressure elevation impairs pancreatic tissue blood flow. Pancreas, 35: 169-172. https://doi.org/10.1097/01.mpa.0000281355.67633.8e

Zwaveling J.H., Maring J.K., Klompmaker I.J. et al. (2002) Selective decontamination of the digestive tract to prevent postoperative infection: A randomized placebo-controlled trial in liver transplant patients. Crit. Care Med., 6: 1204-1209. https://doi.org/10.1097/00003246-200206000-00004


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter