Оптимізація седації шляхом використання α -2 -агоністу адренергічних рецепторів дексмедетомідину у хворих з критичними станами, спричиненими зловживанням алкоголю

Автор(и)

  • Ф. С. Глумчер Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Ukraine
  • О. В. Стрепетова Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ, Ukraine
  • М. В. Перебийнiс Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ, Ukraine
  • Є. В. Дьомін Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(64).2013.105863

Ключові слова:

дексмедетомедін, седація, алкогольна абстиненція, алкогольний делірій

Анотація

В ході роботи втановлено, що у хворих на тяжкі розлади, спричинені зловживанням алкоголю (АР), оптимальним засобом седації є дексмедетомедін. Здатність забез­ печувати седативний ефект і зниження вегетативної гіперактивності з потенційно меншими негативними респіраторними ефектами і покращенням когнітивних функцій, ніж у бензодіазепінів, робить дексмедетомідін привабливим компонентом лікування таких АР - алкогольної абстиненції та алкогольного делірію. Це особливо важливо, коли симптоми не піддаються корекції високими дозами бензодіазепінів та при вираженому когнітивному дефіциті

Посилання

Зріз наркотичної ситуації в Україні (дані 2010 р.). Вієвський А.М., Жданова М.П., Сидяк С. В. та ін. (2011). Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю і наркотиків МОЗ України. Київ. 22 с.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), доклад «О положении в области алкоголя и здоровья» [Електронний ресурс] / Режим доступа http://www.gazeta.ru/social/2011/02/18/3530314.shtml. — Название c екрана.

Украина - в пятерке самых пьющих стран мира [Електронний ресурс] і Режим доступа: http://narcolog.com.ua/alcohol/prevalence/voz_ukraina_v__1110.html. - Название с екрана.

Алкоголь та українці: традиція чи загроза? [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/forum/story/2004/08/040824_interactive_alcohol.shtm. - Назва с екрана.

de Wit M., Jones D.G., Sessler C.N. et al. (2010) Alcohol-use disorders in the critically ill patient. Chest: 138: 994-1003. https://doi.org/10.1378/chest.09-1425

Sona C. Assessing Delirium in the Intensive Care Unit (2009). Crit. Care Nurse;29, 2: 103-105. https://doi.org/10.4037/ccn2009329

Наркология: национальное руководство (2008) Под ред. Н.Н. Иванца, И.П. Анохиной, М.А. Винниковой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 720 с.

Альтшуллер В.Б., Козлов А.А., Деревлев М.М., Синицина Т.Л. (2012) Фармакотерапия острой алкогольной интоксикации. Фармацевтический вестник, №6, с. 122-126.

Rayner S., Weinert С., Peng Н. et al. (2012) Dexmedetomidine as adjunct treatment for severe alcohol withdrawal in the 1CV. Annals of Intensive Care; 2. - Mode of access : URL : http://www.annalsofintensivecare.com/content/2/1/12. — Title from the screen.

Sachie Ogawa і співав.

Reade M.C., O'Sullivan K., Bates S., et al. (2009) Dexmedetomidine vs. haloperidol in delirious, agitated, intubated patients: a randomised open-label trial. Crit. Care.; 13(3): R75. https://doi.org/10.1186/cc7890

Ohata H., Tanemura E., Dohi S. (2008) Use of high-dose dexmedetomidine infusion for anesthesia and sedation in a patient for microlaryngeal surgery maintained with spontaneous breathing. Masui. 57(4): 428-32.

Ramsay M.A., Luterman D.L. (2004) Dexmedetomidine as a total intravenous anesthetic agent. 101(3): 787-90. https://doi.org/10.1097/00000542-200409000-00028

Ely E., Margolin R., Francis J. et al. (2001) Evaluation of delirium in critically ill patients: Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Crit Care Med; 29(7): 1370-9. https://doi.org/10.1097/00003246-200107000-00012

Sessler C., Gosnell M., Grap M. et al. (2002) The Richmond Agitation–Sedation Scale: validity and reliability in adult intensive care unit patients. Am. J. Respir. Crit. Care Med.; 166: 1338-1344. https://doi.org/10.1164/rccm.2107138

Краткая шкала оценки психического статуса (MMSE) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://memini.ru/tests/23789.

Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. (2002) Клиническая патопсихология: Руководство для врачей и клинических психологов. М.: Изд-во Моск. психолого-социального института; Воронеж: НПО «МОДЭК», 512 с.

Халафян A.A. Statistica 6. (2007) Статистический анализ данных. М., Бином-Пресс, 508 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-19

Як цитувати

Глумчер, Ф. С., Стрепетова, О. В., Перебийнiс М. В., & Дьомін, Є. В. (2013). Оптимізація седації шляхом використання α -2 -агоністу адренергічних рецепторів дексмедетомідину у хворих з критичними станами, спричиненими зловживанням алкоголю. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(64), 61–69. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(64).2013.105863

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>