DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(63).2013.106496

Диагностика стресс-ассоциированных нарушений гомеостаза у новорожденных с врожденной хирургической патологией

Є. П. Курапов, А. Г. Анастасов, Е. А. Резникова

Анотація


На підставі клінічних досліджень обґрунтовано діагностичні критерії хірургічного стресу та його основних проявів, аргументовано доцільність вибору методики загального знеболювання та основних методів періопераційної терапії. Розроблено програми загального знеболювання та інтенсивної терапії, які дозволили знизити тривалість штучної вентиляції легень у післяопераційному періоді на 1 добу, скоротити строки відновлення моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту на 1,2±0,6 діб, післяопераційну летальність до 7,69±4,90%.

Ключові слова


загальне знеболювання; хірургічний стрес; новонароджений; уроджена вада розвитку

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Селье Г. (1960) Очерки об адаптационном синдроме. Пер. с англ. М., 254 с.

Степаненко С.М., Михельсон В.А.. Беляева И.Д., Жиркова Ю.В. (2002) Пути снижения летальности у новорожденных с пороками развития. Анестезиология и реаниматология, № 1, с. 58-61.

Чаленко В.В. (1998) Классификация острых нарушений функций органов и систем при синдроме полиорганной недостаточности. Анестезиология и реаниматология, № 2, с.22-29.

Haliwill J. R., Billman G.E. (1992) Effect of general anesthesia on cardiac vagal tone. American Journal of Physiology; 262(6 Pt 2):H1719-24.

Fan S., Cheng Y., Liu C. (1994) Heart rate varability - a useful non-invasive tool in anesthesia. Acta Anaestesiologica Sinica: 32: 51-56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter