Синдром тиреотоксикозу: ризики для анестезіолога

Автор(и)

  • С. О. Тарасенко ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9970-4574

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(79).2017.107409

Ключові слова:

тиреотоксикоз, супутня патологія, фізичний клас за ASA, особливості перебігу анестезії

Анотація

Мета роботи – проаналізувати анестезіологічні ризики та особливості перебігу анестезії у пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу, яким виконували тиреоїдектомію в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру.

Матеріали та методи. За період січень 2015 – квітень 2017 року у хірургічному відділенні Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України 402 пацієнтам із тиреотоксикозом було виконано тиреоїдектомію. У поопераційний період пацієнти перебували у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Операційні втручання виконували на тлі загальної анестезії із ШВЛ у вигляді низько/мінімально потокової інгаляційної анестезії севофлюраном або за прийнятою в клініці методикою анестезіологічного забезпечення з базовою анестезією пропофолом. Оцінювали фізичний статус пацієнтів за шкалою Американської асоціації анестезіологів (ASA), частоту супутньої патології, особливості перебігу анестезії згідно з репортами лікарів-анестезіологів.

Результати та обговорення. Серед пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу переважну більшість – 298 (74,1%) склали хворі з дифузним токсичним зобом (ДТЗ) середнього або тяжкого ступеня в стадії медикаментозної компенсації або субкомпенсації, решта 104 (25,9%) пацієнти мали багатовузловий зоб (БВЗ). За класифікацією фізичного статусу Американської асоціації анестезіологів (ASA) лише в 22,1% випадків визначено мінімальний анестезіологічний ризик – ASA I. В 77,9% випадків хворі мали одне і більше супутнє захворювання. Частка пацієнтів найтяжчих для планової анестезії класів за ASA (ІІІ і ІV) склала 20,9%. Кількість супутніх захворювань коливалась від одного до шести на одного хворого, виявлено 25 типів супутньої патології. Негативні реакції на анестезію відзначено в 85 випадках, що склало 21,1% від загальної кількості анестезій: серед пацієнтів, яким використовували інгаляційну анестезію, – у 73 (22,8%) випадках, серед пацієнтів, яким застосовували ТВВА – у 12 (14,6%) (р>0,05). Жодного летального випадку не було.

Висновки. Синдром тиреотоксикозу погіршує фізичний статус пацієнта за ASA. У 77,9% випадків у пацієнтів із тиреотоксикозом виявлено одне або більше супутнє захворювання – клас ASA II-IV, у 20,9% – ASA III та IV. Серед супутніх захворювань у пацієнтів із ДТЗ превалює дисметаболічна кардіоміопатія (55,0% випадків), серед пацієнтів із БВЗ – артеріальна гіпертензія / гіпертонічна хвороба (64,3%). Серед пацієнтів із ДТЗ вірогідно частіше, ніж у хворих із БВЗ, виявляється дисметаболічна кардіоміопатія, ендокринна офтальмопатія, миготлива аритмія, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність. Негативні реакції на анестезію мали місце в 21,1% випадків: серед пацієнтів, яким виконували інгаляційну анестезію, – в 22,8%, серед хворих, яким використовували ТВВА – у 14,6% (р>0,05).

Біографія автора

С. О. Тарасенко, ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ

Tarasenko S.O.

Посилання

Suniti Kale, Shipra Aggarwal, Vineet Shastri, Chintamani. Evaluation of the Analgesic Effect of Bilateral Superficial Cervical Plexus Block for Thyroid Surgery: A Comparison of Presurgical with Postsurgical Block. // Indian Journal of Surgery.-2015; Dec.77(Suppl 3):1196-200. (in English). https://doi.org/10.1007/s12262-015-1244-5

George M. Hall, Jennifer M. Hunter, Mark S. Cooper. (2010). Core Topics in Endocrinology in Anaesthesia and Critical Care. Cambridge University Press. UK, 2010. Pp.202. ISBN: 978-0-521-50999-2. https://doi.org/10.1017/cbo9780511750441

Cherenko M.S. SuchasnI poglyadi na dIagnostiku ta lIkuvannya gIpertireozu ta Inshih form tireotoksikozu: oglyad ostannIh rekomendatsIy Amerikanskoyi Tireoyidnoyi Asotsiatsiyi (2016) [The current opinion on management and treatment of hyperthyroidism and other forms of thyrotoxicosis: review of the latest guidelines of American Thyroid Association (2016)]. Klinica endokrinologia ta endokrinna hirurgia = Clin Endocrinol Endocrin Surg.. Kyiv, 2016, № 4(56), p. 87-93. – (in Ukrainian). https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(56).2016.87324

Negovsky A.A., Shpazhnikova T.I., Znamensky A.A., Zamyatin M.N. Anesthetic Maintenance of Thyroid Surgery. Obschaya Reanimatologiya,. 2008, IV; 6;p. 65-68. https://doi.org/10.15360/1813-9779-2008-6-65

Vetshev P.S., Karpova O.Yu., Saliba M.B. "Ahillesova pyata" v hirurgii schitovidnoy zhelezyi [Achilles heel in thyroid surgery]. Problemyi endokrinologii. 2007, № 53(2). p.3-8 (in Russian).

Biondi B, Bartalena L, Cooper DS, Heged?s L, Laurberg P, Kahaly GJ. The 2015 European Thyroid Association Guidelines on diagnosis and treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism. Eur Thyroid J. 2015 Sep;4(3):149-63. https://doi.org/10.1159/000438750

Tarasenko S.O., Dubrov S.O., Lukavska E.V., Kashenko M.V. Mozhlivosti zastosuvannya protokolu ERAS u patsientiv iz tireotoksikozom pri tireoyidektomiyah [Implementation of ERAS protocol in thyrotoxicosis patients undergoing thyroidectomy]. Klinicna endokrinologia ta endokrinna hirurgia = Clin Endocrinol Endocrin Surg.. Kyiv, 2017, № 1(57), p. 71-80. – (in Ukrainian). https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(57).2017.96990

Larin O. S., Cherenko S. M., Tarasenko S. O., Dubrov S. O., Gorobeiko M. B., Kulish I. O. Anesteziologichny`j menedzhment ty`reoyidektomij u paciyentiv z ty`reotoksy`kozom: opty`mizacy`ya opioyid-zberegayuchogo ta anty`emety`chnogo komponentiv [Anesthesiological management of thyroidectomy in patients with thyrotoxicosis: the optimization of opioid-sparing effect and antiemetic component]. Bil`, znebolyuvannya i intensy`vna terapiya. Kyiv.2016, № 2, p. 5-18. – (in Ukrainian). https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(75).2016.83981

Daabiss, M. (2011). American Society of Anaesthesiologists physical status classification. Indian Journal of Anaesthesia, 55(2), 111-115. https://doi.org/10.4103/0019-5049.79879
|

ASA PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION SYSTEM. www.asahq.org [Electronic resource] – Available at: https://www.asahq.org/resources/clinical-information/asa-physical-status-classification-system – Last access: 11.06.2017. – Title from the screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-21

Як цитувати

Тарасенко, С. О. (2017). Синдром тиреотоксикозу: ризики для анестезіолога. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(79), 22–28. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(79).2017.107409

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження