DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(79).2017.107413

Розлади водно-електролітного балансу в хворих із гострим інсультом на тлі цукрового діабету 2-го типу

О. А. Галушко

Анотація


Розлади водно-електролітного балансу, що виникають у хворих із гострим інсультом (ГІ), є однією з причин ускладнень його перебігу. Наявність цукрового діабету 2-го типу (ЦД2) впливає на тяжкість перебігу інсульту та збільшує показники летальності.

Мета дослідження – визначити частоту електролітних порушень у хворих із ГІ на тлі ЦД2.

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз лікування 416 пацієнтів із ГІ, яких розподілили на три групи: 1) хворі зі встановленим перед розвитком інсульту ЦД2, 2) хворі з вперше виявленим ЦД, 3) хворі з ГІ без ЦД. Другим етапом проведено пілотне дослідження з аналізом частоти порушень обміну магнію та фосфатів у хворих на ГІ (20 хворих із ГІ на тлі ЦД2 і 10 хворих із ГІ без ЦД).

Результати. З 416 хворих із ГІ ЦД2 в анамнезі був наявний у 110 пацієнтів (26,4%), ще у 48 хворих (11,5%) діагноз ЦД було встановлено вперше. Отже, частота ЦД серед хворих із ГІ склала 37,9%, що набагато більше, ніж у відповідній віковій популяції. Загалом різні види електролітних порушень спостерігали у 258 з 349 (73,9%) пацієнтів із ГІ, причому у хворих із розладами вуглеводного обміну ці порушення виявляли вірогідно частіше, ніж у хворих без таких. Гіпомагніємію (<0,8 ммоль/л) виявлено в 2 із 10 хворих (20,0%) із ГІ без вуглеводних порушень та у 6 з 20 хворих (30,0%) із ГІ із ЦД. Гіпофосфатемія (<0,8 ммоль/л) не виявлено у жодного хворого з ГІ без ЦД та у 2 хворих із ГІ та ЦД.

Висновки. Якщо ГІ розвивається на тлі ЦД2, електролітні порушення виникають вірогідно частіше, ніж у хворих без такої коморбідної патології. Потрібні подальші дослідження для з’ясування ролі окремих електролітних розладів (зокрема, дизмагніємії та дизфосфатемії) у перебігу та наслідках ГІ.


Ключові слова


інсульт; електроліти; натрій; калій, хлор; магній; фосфати

Повний текст:

PDF

Посилання


Хобзей Н.К., Мищенко Т.С., Голик В.А., Ипатов А.В. Эпидемиология инсульта, клинические и экспертные аспекты в Украине // Судинні захворювання головного мозку. - 2010. - №4. - С.2-6.

Hasan MK, Hasan AB, Rubaiyat KA. Electrolyte Disturbances in Acute Phase of Stroke Patients. Dinajpur Med Col J 2013 Jan;6(1):12-16.

Coenraad M J, Meinders A E, Tall J C et al. Review Hyponatraemia in intracranial disorders. The Netherlands Journal of Medicine 2001:58;123-127. https://doi.org/10.1016/s0300-2977(01)00087-0

Галушко О.А. Порушення обміну калію, магнію, фосфору у хворих на діабетичний кетоацидоз // Медицина неотложных состояний. - 2013. - №6(53). - С.152-154.

Галушко О.А. Гіпофосфатемія у пацієнтів відділень інтенсивної терапії: огляд літератури і власний досвід // Зб. наук. праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, 2014. - вип.23, кн.2. - С. 602-613.

Triches C, Schaan BD, Gross JL, Azevedo MJ. Macrovascular diabetic complications: clinical characteristics, diagnosis and management. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2009 Aug;53(6):698-708. Review. Portuguese. PubMed PMID:19893911. https://doi.org/10.1590/s0004-27302009000600002

Davey Smith G, Bracha Y, Svendsen KH, Neaton JD, Haffner SM, Kuller LH; Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group. Incidence of type 2 diabetes in the randomized multiple risk factor intervention trial. Ann Intern Med. 2005 Mar 1;142(5):313-22. PubMed PMID: 15738 450. https://doi.org/10.7326/0003-4819-142-5-200503010-00006

Chiasson JL, Aris-Jilwan N , Bйlanger R, Bertrand S, Beauregard H, Ekoй JM,Fournier H, Havrankova J. Diagnosis and treatment of diabetic ketoacidosis and the hyperglycaemic hyperosmolar state. CMAJ. 2003 Apr 1;168(7):859-66.

Інсульт ішемічний (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога, медична реабілітація). Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги (Наказ Міністерства охорони здоров’я № 602 від 03.08.2012). - К., Видавець Д.В.Гуляєв, 2012. - 120 с.

Шлапак І.П., Галушко О.А. Цукровий діабет: погляд з позиції лікаря-анестезіолога. Навчальний посібник. - К.: Книга-плюс, 2010. - 160 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter