DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(58).2012.108372

Роль інфузійної терапії в профілактиці поліорганної недостатності

Л. П. Чепкий, В. І. Чернишов, С. В. Мінов

Анотація


Інфузійна терапія відноситься до одного з основних компонентів інтенсивної терапії поліорганній недостатності. Як правило, для інфузійної терапії внутрішньочерепної гіпертензії використовують гіпертонічні розчини NaCI, манітол, похідні гідроксиетільованого крохмалю, їх поєднання, а в Україні - ще й сорбілакт та реосорбілакт. В роботі надається порівняльна оцінка впливу сорбілакта і реосорбілакта на центральну гемодинаміку і внутрішньочерепний тиск. Вони співставленні з даними багатоцентрового клінічного обстеження. Встановлено, що серед застосованих препаратів самим ефективним по зниженню ВЧТ були гіперХАЕС та сорбілакт. ГіперХАЕС та реосорбілакт мали значний позитивний вплив при лікуванні геморагічного шоку і в порівнянні з манітолом, більш виражений дезінтоксикаційний ефект.


Ключові слова


інфузійна терапія; дезінтоксикація; сорбілакт; реосорбілакт; ендотоксикоз; черепно-мозкова травма; поліорганна недостатність; системна гемодинаміка

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврисюк В.К. (2004) Лечение больных с хроническим легочным сердцем. Укр. пулънонол. журн, №1, с. 5-8.

Гебеш В.В., Дудар Д.М. (2004) Ефективність реосорбілакту та сорбілакту у лікуванні хворих на лептоспіроз та менінгіти різної етіології. Сімейна медицина, №1, с. 51-52.

Георгиянц М.А., Корсунов В.А. Интоксикационные синдромы в медицине критических состояний и возможности их инфузионной коррекции. Мифы и реальность. Мистецтво лікування. (040).

Горовенко Н.Г., Гуменюк Н.И., Деркач Н.Н. (2008) Использование инфузионных препаратов, содержащих лактат, для коррекции метаболического ацидоза. Укр. хіміотер. журн., №1.

Горовенко Н.Г., Осипова Л.С., Грішило П.В., Грішило А.П. (2003) Патогенетичне обґрунтування та досвід застосування реосорбілакту при лікуванні алергічних захворювань. Укр. пульмонол. журн., №3.

Гуменюк Н.И., Дзюблик Я.А., Морская Н.Д. и dp. (2003) Предпосылки к применению гиперосмолярного инфузионного раствора сорбитола у больных декомпенсированным хроническим легочным сердцем. Укр. пулънонол. журн., №1, с. 57-58.

Кижаева Е.С. Закс И.О. (2004) Полиорганная недостаточность в интенсивной терапии. Вести, интенс. тер., №1, с. 14-18.

Коновалов Е.П., Терлецький В.Н., Пляцок А.А. и др. (2004) Применение сорбилакта в комплекной коррекции синдрома энтеральной недостаточности у хирургических больных. Клін. хірургія, № 10, с. 32-34.

Мінов С.В. (2009) Особливості ранньої поліорганної недостатності при черепно-мозковій травмі. Укр. нейрохір. журн., №4, с. 10-12.

Павленко І.А., Чепкии Л.П., Іванюшко О.В., Фільчин Р.О. (2004) Ендогенна інтоксикація та її корекція при черепно-мозковій травмі. Укр. нейрохірург, журн., №2, с. 68-71.

Педаченко Е.Г., Шлапак І.П., Гук А.П., Пилипенко М.М. (2007) Черепно-мозкова травма: сучасні принципи невідкладної допомоги. К., с. 12, 257-258.

Петриков С.С. (2009) Влияние гиперосмолярных растворов на внутричерепное давление и системную гемодинамику у больных с внутричерепными кровоизлияниями. Отчет о проведении многоцентрового клинического исследования, с. 20.

Старенькая И. (2005) Нейропротекция при синдроме полиорганной недостаточности. Здоров’я України, №119, с.14-16.

Саенко В.Ф., Десятерик В.И., Перцева Т.А. и др. (2002) Сепсис и нозокомиальная инфекция. Кривой Рог: Минерал, 226 с.

Сизов Д.Н., Костюченко А.Л., Вельских А.Н. (1998) Синдром последовательных органных повреждении у пациентов в критических, состояниях. Анестезиология и реаниматология, №2, С. 22-25

Трещинский А.И., Трещинская М.А. (2006) Реосорбилакт и сорбилакт как препараты инфузионной терапии в неврологии. Мистецтво лікування, №12, с. 66-68.

Фещенко Ю.И., Гуменюк Н.И. (2008) Инфузионная терапия в клинике внутренних болезней. Укр. хіміотер. журн., №1.

Черный В.И. Городник Г.А. (1998) Роль синдрома системного воспалительного ответа в патогенезе травматической болезни головного мозга. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, №З, с. 50-54.

Шано В.П., Гюльмамедов Ф.И., Несторенко А.Н. и др. (1997) Варианты лечения критических состоянии с учетом патогенеза SIRS - синдрома системного воспалительного ответа. Анестезиология и реаниматология, №6, с. 48-53.

Bone R.C. (1992) Toward an epidemiology and natural history of SIRS. JAMA; 268, 24: 3452-3455.

Erard A.C., Walder B., Ravussin P. (2003) Effects of equiosmolar load of 20% mannitol, 7,5% saline and 0,9% saline on plasma osmolarity, haemodynamics and plasma concentrations of electrolytes. Ann Fr Anesth Reanim; 22(1): 18-24.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter