DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(57).2011.108621

Етіологічна структура катетер-асоційованих інфекцій сечових шляхів у пацієнтів відділення інтенсивної терапії дитячої клініки

Я. М. Підгірний, З. Т. Садова-Чуба

Анотація


Проведено дослідження етіологічної структури катетер-асоційованих інфекцій сечових шляхів (КАІСШ) у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ) дитячої клініки. До провідних збудників КАІСШ у ВІТ належать: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia, Enterococcus spp, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Candida spp. Вивчено їхню чутливість до антибактеріальних препаратів


Ключові слова


катетер-асоційовані інфекції сечових шляхів; антибіотикочутливість; внутрішньолікарняні інфекції

Повний текст:

PDF

Посилання


Салманов А.Г., Марієвський С.І. (2011) Антибіотикорезистентність основних збудників нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій у стаціонарах хірургічного профілю. Укр. журн. екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва, №1, с. 106-112.

Мазо Е.Б, Попов С.В., Шмельков И.Ю. (2007) Грибковые инфекции мочевыводящих путей. Урология, №5, с. 6

Харченко Л .А ., Глумчер Ф.С., Проскуряков Н.Б. (2009) Микробиологический мониторинг резистентности микроорганизмов в отделениях интенсивной терапии Украины. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, №2, с. 5-20.

Налапко Ю.І. (2005) Антиінфекційна профілактика нозокоміальних ускладнень сечовидільної системи у відділеннях інтенсивної терапії. Укр. журн. екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва, №2, с. 35-37.

Петрова М.В., Каприн А.Д., Сосновский В.., (2009) Профилактика катетер-ассоциированных инфекционных осложнений у больных после хирургических вмешательств по поводу онкоурологических заболеваний. Вести, интенс. тер., №2, с. 36-39.

Єршова И.Б., Высоцкий А.А., Ширина Т.В. (2008) Резистентность микроорганизмов и антибактериальная терапия. Укр. журн. екстремальної медицини імені Г. О. Можаєва, №1, с. 28-32.

Рафальский В .В ., Страчунский Л.С., Бабкин П.А. (2006) Резистентность возбудителей неосложненных инфекций мочевых путей в России. Урология, №5, с. 34-37.

Салманов А.Г., Налапко ЮЛ. (2009) Аналіз етіології та антибіотикорезистентності основних збудників внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях інтенсивної терапії м. Києва. Укр. журн. екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва, №1, с. 94-99.

Семкович М. Я., Цимбаліста О.Л., Семкович Я.В. (2006) Практичний досвід лікування грампозитивних інфекцій у дітей в умовах палат інтенсивної терапії. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, №3, с. 52-57.

Синяков Л.А., Косакова И.В., Дементьева А.В. (2008) Принципы профилактики и лечения мочевой инфекции. Урология, № 6, с. 79-83.

Саркулова М.Н. (2006) Характер и этиологическая структура внутрибольничной инфекции у урологических больних. Урология, №1, с. 19-22.

Яковлев С.В. (2005) Современные проблемы антибактериальной терапии госпитальны х инфекций: «горячие точки» резистентности. Укр. журн. екстремальної медицини імені Г.О. М ожаєва, № 1, с. 30-37.

Танке П., Кова М., Бьерклунд Йохансен Т. (2006) Европейско-азиатские рекомендации по ведению пациентов с инфекциями, связанными с уретральным катетером, и профилактике катетер-ассоциированных инфекций. Урология, №6, с. 84-91.

Bissett L. (2005) Reducing the risk o f catheter-related urinary tract infection. Nurs Times, Vol. 101: 64-67.

Bjerklund Johansen T.E. (2007) Prevalence of hospital-acquired urinary tract infections in urology departments. Eur. Urol.: 110-121.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter