DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(57).2011.108622

Знеболювання післяоб’ємних відкритих абдомінальних операцій - опіати чи епідуральна аналгезія?

О. Л. Потапов, Ю. Ю. Кобеляцький

Анотація


Після об’ємних відкритих абдомінальних операцій на тлі системного застосування наркотичних аналгетиків 26% пацієнтів у стані спокою і 58% - під час рухів відчувають сильний біль (> 6 балів за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ )). Торакальна епідуральна аналгезія місцевими анестетиками ефективніше за аналгезію опіатами дає змогу забезпечити достатній рівень знеболювання у цієї категорії пацієнтів - оцінка за ВАШ у стані спокою < 3 балів, під час рухів < 4 балів. Застосування торакальної епідуральної аналгезії під час операції і в післяопераційному періоді дає змогу досягти значного опіоїд-зберігаючого ефекту та зменшити загальну дозу фентанілу на 83,5% , промедолу - на 44,4% .


Ключові слова


хірургія; біль; знеболювання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Maier С., Nestler N., Richter Н. et al. (2010) The quality of pain management in German hospitals. D tsch Arztebl Int.; 107(36): 607-613.

Kehlet H., Holte K. (2001) Effect of postoperative analgesia on surgical outcome. Br. J. Anaesth.; 87 (1): 62-72.

Clemente A., Carli F. (2008) The physiological effect soft horacic epidural anesthesia and analgesia on the cardiovascular, respiratory and gastrointestinal systems. Minerva Anestesiol.; 74(10): 549-563.

Macintyre P.E., Schug S.A., Scott D.A. et al. (2010) Acute Pain Management: Scientific Evidence (3rd edition). Melbourne, 491 p.

Snyder G.L., Greenberg S. (2010) Effect of anaesthetic technique and other perioperative factors on cancer recurrence. Br. J. Anaesth.; 105(2): 106-115.

Carroll J., Alavi K. (2009) Pathogenesis and management of postoperative ileus. Clin. Colon. Rectal. Surg.; 22(1): 47-50.

Потапов А.Л. (2008) Синдром системного воспалительного ответа и антиэндотоксиновый иммунитет после операций на органах брюшной полости. Клінічна хірургія, № 1, с. 22-24.

Кобеляцький Ю.Ю. (2001) Запальна відповідь та післяопераційний біль після хірургічних втручань. Медичні перспективи, №1,с. 42-47.

Hollmann M.W., Durieux М.Е. (2000) Local anesthetics and the inflammatory response: a new therapeutic indication? Anesthesiology; 93(3): 858-875.

Beloeil H., Mazoit J.X. (2009) Effect of local anesthetics on the postoperative in flammatory response. Ann Fr Anesth Reanim.; 28(3): 231-237.

Кобеляцький Ю.Ю., Дєєв В.В., Моісеєнко Д.В. (2001) Системне введення лідокаїну підвищує ефективність інтра- та післяопераційного знеболювання при холецистектомії. Укр. журн. екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва, № 1, с.102-106


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2020. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter