DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(57).2011.108624

Використання гліатіліну з метою профілактики і лікування порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу в клініці політравми

В. В. Ніконов, О. В. Білецький, А. Ю. Павленко, M. О. Білецька

Анотація


Розглянуті особливості впливу гліатіліну на моторно-евакуаторну функцію травного каналу при використанні у хворих з поєднаною абдомінальною травмою в клініці політравми. Групу спостереження склали 27 постраждалих з поєднаною абдомінальною травмою. Отримані дані доводять ефективність використання гліатіліну у комплексі інтенсивної терапії в клініці політравми для профілактики і лікування порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу.


Ключові слова


ацетилхолін; гліатілін; моторно-евакуаторна функція травного каналу; політравма

Повний текст:

PDF

Посилання


Трубачева Е.С. (2009) Клиническая фармакология ноотропных препаратов. Материалы научно-практической конференции «Неотложные состояния в практике многопрофильного врача: 11 Межрегионарная научно-практическая конференция «Тольяттинская осень 2009». Тольятти, с. 296.

Одинак М.М., Емелин А.Ю., Лобзин В.Ю. (2009) Применение глиатилина в лечении сосудистых когнитивных расстройств. Всероссийская юбилейная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы клинической неврологии». СПб, с. 151.

Одинак М.М., Вознюк И.А. (2006) Ишемия мозга - преемственность в решении проблемы. Мед. акад. журн., т. 6, № 3, с. 88-94.

Черний В.И. (2011) Холина альфосцерат: современный взгляд на возможности лечения острой церебральной недостаточности. Здоров’я України, №1.

Піконов В.В., Білецький О.В., Павленко А.Ю., Білецька М.О. (2011) Гліатілін у комплексі інтенсивної терапії раннього післяопераційного періоду хворих на травматичну хворобу в клініці політравми. Медицина неотложных состояний, № 3, с.23-27.

Костіков Ю.П., Сафронов Д,В., Білецький О.В., Гільборг Г.Р. (2004) Профілактика кишкової недостатності у хворих з абдомінальною травмою у клініці політравм. Одеський медичний журнал, с. 40-41.

Пат. 19567 Україна, UA, МПК (2006), А61В 10/02. Спосіб оцінки моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту / О.В. Білецький, Д.В. Сафронов (Україна). - №и20060759; заявл. 07.07.2006; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12. С. 5.30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2020. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter