DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(56).2011.109107

Прогностична модель розвитку синдрому поліорганної недостатності у новонароджених

Д. А. Шкурупій

Анотація


В статті описуються основні предиктори розвитку по ліорганної недостатності у нов онароджених та наводиться модель прогнозу розвитку цього синдрому.

Ключові слова


синдром поліорганної недостатності; новонароджені; предиктор

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузнецов Н.А., Родоман Г.В., Шалаева Т.И. (2007) Прогнозирование развития полиорганной недостаточности при сепсисе у больных с гнойно­ воспалительными заболеваниями мягких тканей. Хирургия, №5, с. 42-47.

Александрович Ю.С., Гордеев В.И. (2010) Оценочные и прогностические шкалы в медицине критических состояний. СПб: Элби СПб, 248 с.

Пат. 55445 Україна, МПК А 61 В 5/15. Спосіб діагностики поліорганної недостатності у новонароджених / Шкурупій Д.А.; заявник і патентовласник Шкурупій Д.А.; завл. 29.06.10; опубл. 10.12.10, Бюл №23.

Реброва О.Ю. (2002) Статистический анализ медицинских данных. Применение прикладных программ STATISTICA. М: Медиасфера, 312 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter