DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(84).2018.140727

Метод лапаростомії в комплексі захододів при лікуванні післяопераційного перитоніту

В. І. Подлєсний

Анотація


В умовах хірургічного відділення багатопрофільного лікувального закладу м. Полтава ретроспективно проведено аналіз результатів лікування 112 осіб, у яких була застосована релапаротомія з 2013 по 2017 рр. До відкритого ведення черевної порожнини довелося вдаватися у 14 хворих. Вік хворих коливався від 16 до 94 років. Середній вік становив 55 років. В процесі лікування застосовано оригінальний спосіб тимчасового закриття черевної порожнини, при етапних оперативних втручаннях (Патент України на корисну модель № 101848 вiд 12.10.2015 бюл. № 19).

Відкрите ведення черевної порожнини при абдомінальній патології є лікувальним заходом, застосування якого повинно здійснюватися винятково за показаннями. Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок, що для покращення результатів лікування хірургічних хворих з розповсюдженими формами перитоніту, слід застосовувати методику «відкритого живота» та здійснювати пошук найбільш економічних та ефективних способів лапаростомії.


Ключові слова


лапаростома; антибіотикотерапія; повторні оперативні втручання; післяопераційні ускладнення; черевна порожнина

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрющенко В.П. Програмована і вимушена релапаротомія у невідкладній абдомінальній хірургії / В.П. Андрющенко, Л.Р.Федоренко. С.Т. Чайковська // Харківська хірургічна школа.– 2006.– No 1(20).– С. 137 – 140.

Бойко В.В. Влияние цитокинориентированнной терапии на частоту развития гнойно-септических осложнений и выживаемость больных с послеоперационным перитонитом / В.В. Бойко, Ю.В. Иванова // Хірургія України. – 2011. – No 2(38). – С.54 – 59.

Лапаростомия в сочетании с вакуум-терапией в комплексном лечении вторичного генирализованного перитонита / Ю.З Лифшиц, П. А. Зайченко, В.Л. Валецкий [и др.] // Хірургія України. – 2012. – No 2. – С.37 – 40.

Савельев В. С. Перитонит. Практическое руководство / В. С. Савельев, Б.Р. Гельфанд. – Москва: Литтерра, 2006. – 208 с.

Парфенова О.В. Оценка риска повторних оперативных вмешательств у пациентов с распространенным перитонитом: автореф. дис. ... канд. мед. наук: спец. 14. 01. 17 «Хирургия» / О.В. Парфенова. – Челябинск, 2014. – 21 с.

Classification–important stepto improve management of patients with an open abdomen / M. Bjorck, A. Bruhin, M. Cheatham, [et al.] // World J Surg. – 2012. – Р.1154–1157.

Delayed primary closure of the septic open abdomen with a dynamic closure system / F.J. Verdam, D.E . Dolmans, M. J. Loos [et al. ] // World J Surg. – 2011. – 35(10). – 2348-2355.

Short and long term outcome of laparostom y following intra- abdominal sepsis / O . Anderson, A. Putnis, R. Bhardwaj [et al.] // Colorectal Dis. – 2011. – 13(2). – Р. 20-32.

Тhe open abdomen in trauma and non- trauma patients/ Coccolini F., Roberts D., Ansaloni L. [et al.] (2018) WSES guidelines. World J. Emerg. Surg., 13: 7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter