DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(85).2018.151508

Порівняльна оцінка безпеки різних методів анестезіологічного забезпечення при плановому та ургентному абдомінальному розродженні

Н. П. Середенко

Анотація


Вступ. Ризик материнської захворюваності та смертності при абдомінальному розродженні перевищує такий в групі природних пологів приблизно в п’ять разів. Летальність, яка пов’язана з наданням анестезіологічного забезпечення, залишається на високому рівні – до 1,6% від загальної материнської.

Мета дослідження. Порівняльна оцінка безпеки різних методів анестезії при операції кесарів розтин (КР).

Матеріали та методи. 127 породіль розділені на 2 групи. Група 1 – КР в умовах загальної анестезії, група 2 – в умовах спінальної анестезії (СА). Кожна група розділена на дві підгрупи: 1а (n = 31) – використовувався кетамін,‘!б (n = 31) – тіопентал натрій, 2а (n = 31) – спінальна пункція виконана центральним доступом, 2б (n = 34) – за 5 хвилин до спінальної пункції, яка виконана парамедіанним доступом, внутрішньовенно вводилось 8 мг ондансетрону. Оцінювалися побічні дії, ускладнення в інтраопераційний (ІП) і післяопераційний періоди (ПП).

Результати та обговорення. У ‘! групі частота ускладнень і побічних ефектів в ІП (артеріальна гіпертензія, тахікардія, важка інтубація) досягала 71,0 ± 5,8%, у a! – 81,5 ± 4,8% (артеріальна гіпотензія, озноб, нудота, блювота, парестезії, біль в правому плечі). У ПП в ‘! групі зафіксовані небажані явища і побічні ефекти (озноб, нудота, блювота, тахікардія) в 59,7 ± 6,2% випадків, у a! групі – в 41,5 ± 6,1 % (озноб, нудота, біль в попереку, постпункційний головний біль).

Висновки. Всі види анестезіологічної допомоги супроводжуються ускладненнями і побічними ефектами. Артеріальна гіпертензія і тахікардія в ІП, створюють несприятливий фон для пацієнток з прееклампсією і / або хронічною артеріальною  гіпертензією. Артеріальна гіпотензія при СА вимагає корекції введенням вазопресорів, які негативно впливають на стан жінки і плоду. Внутрішньовенне введення ондансетрону в більшості випадків забезпечує нормодінаміческій тип гемодинаміки. Аналіз небажаних ефектів, сприяє своєчасному попередженню їх виникнення.


Ключові слова


кесарів розтин; загальна анестезія; спінальна анестезія; ускладнення

Повний текст:

PDF

Посилання


В.С. Фесенко. Регіональна аналгезія вагінальних пологів. – Львів: ПП «Видавництво «БОНА», 2018. – 157 с.

Кобеляцкий Ю.Ю. Проблемные вопросы акушерской аналгезии. – aaa.org.ua/file/Problematic_issues_of_obstetric_analgesia_Kobelyatsky.pdf. – 2017.

Запорожан В. Н, Тарабрин О. А и др. Спинальная анестезия при оперативном родоразрешении / Под. ред. В. Н. Запорожана, О. А. Тарабрина. – К.: Старт – 98, 2013. – 290 с.

В.В. Суслов, У.А. Фесенко, В.С. Фесенко. Спинальная анестезия и аналгезия. – «СИМ» Харьков, 2013. – 390 с.

Е. М. Шифман. Осложнения спинальных методов обезболивания в акушерстве: тридцать вопросов и ответов. – http://refdb.ru/look/3197943-pall.html

А.А. Борщева, Г.М. Перцева. Кесарево сечение как один из методов родоразрешения. – Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences. – No 3, 2015. – с. 34-41.

Кулаков В.И., Серов В.Н. и соавт. Анестезия и реанимация в акушерстве и гинекологии. М.: Издательство «Триада – Х», 2000. 384с.

Мысовская Ю.С. Динамика показателей оперативного родоразрешения. – Bulletin of Medikal Internet Conferences (ISSN 2224-6150), 2015.- Том 5.- No5. – С. 436 – 437.

Mary J Renfrew. Подходы к укреплению акушерского дела в Европе. – Entre Nous.- 2015. – No18. – С. 12-13.

Boyle A at al. Primary cesarean delivery in the United States. – Obstet Gynecol. – 2013. – V. 122, No1. – P. 33-40.

Lee Y.Y. et al. – Unexplained variation an hospitalcaesareon section rates. – Med J Aust. -2013. – V.199. – No5. – P. 348-353.

Wulf H. Obstetric anaesthesia and analgesia – new aspects from the literature. – Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 2011. – 46 (07/08): 526-533.

American College of Cardiology. Guidelines made simple 2017. – Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. – 2017.

Zirak N, Soltani G et al. Shoulder pain after caesarean section: comparison between general and spinal anaesthesia. – Journal of Obstetrics and Gynaecology 32(4):347-9 ·May 2012


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter