DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(89).2019.187806

МЕТОДИКА ПРОФІЛАКТИКИ НЕЙРОВАСКУЛЯРНИХ УСКЛАДНЕНЬ В КАРДІОХІРУРГІЇ

В. В. Дьогтяр, В. А. Жовнір, Н. О. Бухней

Анотація


В Україні захворювання серцево-судинної системи та їх ускладнення – лідери серед причин високої смертності та інвалідизації населення і являються причиною 67,3% випадків смерті. Основною причиною смертності від серцево-судинних захворювань є ІХС (ішемічна хвороба серця) і ЦВЗ (цереброваскулярні захворювання).

Достовірно, що після кардіохірургічних операцій частота неврологічних дисфункцій розвивається частіше, ніж в загальній хірургії. За даними зарубіжних дослідників частота постопераційних когнітивних дисфункцій може сягати до 80% хворих через 1 тиждень та у 39% через 3 місяці після операції на серці.

Таким чином, представлені методи анестезіологічного забезпечення та захисту головного мозку на всіх етапах кардіохірургічного втручання в умовах штучного кровообігу сприяють ефективності та безпеці, а також розробці та впровадженню нових перспективних кардіохірургічних технологій. Безпосередньо впливають на вартість лікування хворих у стаціонарі, мають визначальний вплив на працездатність населення та запобігають витратам на фінансування таких осіб на державному рівні.

Мета. Удосконалити анестезіологічне забезпечення пацієнтів під час операцій з штучним кровообігом для зменшення кількості нейроваскулярних ускладнень у кардіохірургічних хворих.

Матеріал і методи дослідження. Матеріал дослідження склали 220 хворих з набутими вадами серця та ішемічною хворобою серця, яких було прооперовано з 01.01.2014 р. по 31.12.2016 р. в ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України". Під час хірургічного втручання та у ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів було застосовано комплекс церебропротективних заходів. Для забезпечення однорідності пацієнтів у дослідження включені пацієнти з набутою вадою серця, віком ≥65р., з часом ШК (штучного кровообігу) ≥ 120 хв.

Результати дослідження. Для оцінки ефективності запропонованого удосконаленого алгоритму анестезіологічного забезпечення хворих із високим ризиком нейроваскулярних ускладнень обрано ряд критеріїв, аналіз яких дозволяє зробити висновок, що у групі дослідження спостерігалася позитивна динаміка, а також швидке покращення неврологічної симптоматики.

Висновки. Використання запронованої методики інтраопераційного захисту головного мозку статистично значимо зменшує кількість нейроваскулярних ускладнень в постопераційному періоді на 13,5%.


Ключові слова


нейроваскулярні ускладнення; ішемічне ураження; інсульт; штучний кровообіг

Повний текст:

PDF

Посилання


Дьогтяр В.В., Бойченко О.М., Жовнір В.А., Чанглі Н.О. Перший досвід застосування синтетичного антитромбіну-ІІІ (Атенатив) у кардіохірургічній практиці // Вісник серцево-судинної хірургії. - 2017. - № 3. - С. 100-102

Дьогтяр В.В., Чанглі Н.О. Профілактика неврологічних ускладнень при хірургії торако-абдомінального відділу аорти. // Вісник серцево-судинної хірургії. - 2018. - № 3. - С. 68-70

Коваленко В.М. Виконання Державної програми боротьби з гіпертензіями в Україні / В. М. Коваленко, В. М. Корнацький // Укр. кардіологічний журнал. – 2010. – № 6

Крапівіна А.А. Захворюваність на хвороби системи кровообігу та їх поширеність серед дорослого населення України в 2010 році: гендерний аспект / А.А. Крапівіна // Україна. Здоров’я нації. – 2011. –№ 4 (20). – С. 12-18.

Ali A. M., Green D., Zayed H., Halawa M., El-Sakka K., Rashid H. I. (2011). Cerebral monitoring in patients undergoing carotid endarterectomy using a triple assessment technique. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 12, 454–457 10.1510/icvts.2010.

Andersen KK, Andersen ZJ, Olsen TS. Age- and gender-specific prevalence of cardiovascular risk factors in 40,102 patients with first-ever ischemic stroke: A Nationwide Danish Study. Stroke. 2010;41:2768–74

Burkhart C. S., Rossi A., Dell-Kuster S., Gamberini M., Möckli A., Siegemund M., et al. (2011). Effect of age on intraoperative cerebrovascular autoregulation and near-infrared spectroscopy-derived cerebral oxygenation. Br. J. Anaesth. 107, 742–748

Dehtiar V., N. Chanhli Methods of intraoperative protection of the patient to avoid neurovascular, hemorrhagic, respiratory and nephrological complications during surgery on the thoraco-abdominal aorta. Norwegian Journal of development of the International Science №24/2018, 31-33

Isoniemi H, Tenovuo O, Portin R, Himanen L, Kairisto V.Outcome of traumatic brain injury after three decades--relationship to ApoE genotype. J Neurotrauma. 2006 Nov;23(11):1600-8.

Jason B. O’Neal, Frederic T. Billings, IV, Xulei Liu, Matthew S. Shotwell, Yafen Liang, Ashish S. Shah, Jesse M. Ehrenfeld, Jonathan P. Wanderer, Andrew D. Shaw Risk factors for delirium after cardiac surgery: an historical cohort study outlining the influence of cardiopulmonary bypass. Can J Anaesth. 2017 Nov; 64(11): 1129–1137

Kamel H, Okin PM, Elkind MS, Iadecola C. Atrial fibrillation and mechanisms of stroke: Time for a new model. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2016;47:895–900.

Knipp SC, Matatko N, Wilhelm H, et al. Cognitive outcomes three years after coronary artery bypass surgery: relation to diffusion-weighted magnetic resonance imaging. Ann Thorac Surg 2008;85:872–9.

Mário Augusto Cray da Costa, Maria Fernanda Gauer, Ricardo Zaneti Gomes, and Marcelo Derbli Schafranski. Risk factors for perioperative ischemic stroke in cardiac surgery. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2015 May-Jun; 30(3): 365–372.

Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al. Heart disease and stroke statistics--2015 update: A report from the american heart association. Circulation. 2015;131:e29–322

Townsend N, Wickramasinghe K, Bhatnagar P, Smolina K, Nichols M, Leal J, et al. London: British Heart Foundation; 2012. Coronary Heart Disease Statistics 2012 Edition; p. 57.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2020. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter