ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНГІБІТОРУ ПРОТЕАЗ УЛІНАСТАТИНУ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ ПАНКРЕАТИТОМ

Автор(и)

  • О. М. Клигуненко ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»
  • Д. А. Кріштафор ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»
  • Г. І. Лаврова ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(90).2020.193907

Ключові слова:

гострий панкреатит, інгібітори протеолітичних ферментів, інгібітори протеаз

Анотація

Гострий панкреатит – одне з найпоширеніших невідкладних гастроентерологічних захворювань у світі. В основі його патогенезу лежить «панкреатичне самоперетравлювання» ферментами підшлункової залози. В останні роки у якості патогенетичного лікування гострого панкреатиту великий інтерес викликає застосування інгібіторів протеаз.

Мета: вивчити вплив улінастатину на тяжкість перебігу гострого панкреатиту.

Матеріали і методи. Обстежено 50 хворих з гострим панкреатитом. 1 група (n=25) отримувала стандартну терапію, 2 група (n=25) додатково отримувала улінастатин в дозі 100 000 МО внутрішньовенно крапельно 1 раз на добу протягом 3 діб. Вивчались показники запалення підшлункової залози та летальність.

Результати і обговорення. При надходженні у хворих спостерігалися ферментативний асцит, різке підвищення рівнів α-амілази у крові та діастази у сечі, нейтрофільний лейкоцитоз з паличкоядерним зсувом та відносною лімфоцитопенією. На тлі застосування улінастатину частота дренування черевної порожнини знизилася з 68,0 % до 40,0 %.

Рівні α-амілази крові та діастази сечі в групі улінастатину знижувалися у 2-6 разів відносно контрольної групи та нормалізувалися на 5 добу, тоді як у контрольній групі вони не досягали норми. Кількість лейкоцитів в групі улінастатину на 5 добу зменшилася на 38,1 % від вихідної, а в контрольній групі – лише на 26,0 %. На 5 добу в групі улінастатину паличкоядерний зсув, ЛІІ та лімфоцитопенія зменшувалися, чого не відбувалося в контрольній групі. До 3 доби захворювання діагноз тяжкого гострого панкреатиту був підтверджений у 80,0 % хворих контрольної групи та 48,0 % – групи улінастатину. Летальність в контрольній групі склала 20,0 %, а в групі улінастатину летальних випадків не було.

Тривалість лікування у ВІТ під впливом улінастатину скоротилася з 3,6±1,0 до 2,3±0,9 діб, а тривалість лікування у стаціонарі не відрізнялася між групами.

Висновки. Улінастатин має виражений протизапальний ефект у хворих з гострим панкреатитом. Це проявляється швидким і достовірним зниженням ознак запалення у підшлунковій залозі, що попереджає розвиток панкреонекрозу, зменшує ступінь тяжкості панкреатиту, прискорює регресію ССЗВ та знижує летальність.

Біографії авторів

О. М. Клигуненко, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»

Клигуненко Е.Н.

Д. А. Кріштафор, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»

Криштафор Д.А.

Г. І. Лаврова, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»

Лаврова А.И.

Посилання

IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis / IAP WG, Guidelines AA. // Pancreatology. – 2013. – Vol. 13. – P. e1-e5.

The interplay between inflammation, coagulation and endothelial injury in theearly phase of acute pancreatitis: clinical implications / Dumnicka P., Maduzia D., Ceranowicz P. [et al]. // Int J Mol Sci. – 2017. – Vol. 18(2). – P. 354.

Yadav D. The epidemiology of pancreatitis and pancreatic cancer / Yadav D., Lowenfels A.B. // Gastroenterology. – 2013. – Vol. 144(6). – P. 1252-1261.

Acute pancreatitis—progress and challenges: a report on an international symposium / Afghani E., Pandol S.J., Shimosegawa T. [et al]. // Pancreas. – 2015. – Vol. 44(8). – P. 1195.

Janisch N.H. Advances in management of acute pancreatitis / Janisch N.H., Gardner T.B. // Gastroenterol Clin North Am. – 2016. – Vol. 45(1). – P. 1–8.

Necrotizing pancreatitis: challenges and solutions / Bendersky V.A., Mallipeddi M.K., Perez A., Pappas T.N // Clin Exp Gastroenterol. – 2016. – Vol. 9. – P. 345.

Incidence of individual organ dysfunction in fatal acute pancreatitis: analysis of 1024 death records / Mole D.J., Olabi B., Robinson V. [et al]. // HPB. – 2009. – Vol. 11(2). – P. 166–170.

Antibiosis of necrotizing pancreatitis. / Arlt A., Erhart W., Schafmayer C. [et al]. // Visceral Medicine. – 2014. – Vol. 30(5). – P. 318–324.

Cruz-Santamaría D. M. Update on pathogenesis and clinical management of acute pancreatitis / D. M. Cruz-Santamaría, C. Taxonera, M. Giner. // World J Gastrointest Pathophysiol. – 2012. – Vol. 3(3). – P. 60–70.

Role of Ulinastatin, a trypsin inhibitor, in severe acute pancreatitis in critical care setting: A retrospective analysis. / Lagoo J.Y., D’Souza M.C., Kartha A., Kutappa A.M. // J Crit Care. – 2018. – No45. – P. 27-32.

Han J.I. Urinary trypsin inhibitor: miraculous medicine in many surgical situations? // Han J.I. // Korean J Anesthesiol. – 2010. – No58. – P. 325-327.

Fries E. Bikunin – not just a plasma proteinase inhibitor / Fries E., Blom A.M. // Int J Biochem Cell Biol. – 2000. – Vol. 32(2). – P. 125-137.

Linder A. An exciting candidate therapy for sepsis: ulinastatin, a urinaryprotease inhibitor / Linder A., Russell J.A. // Intensive Care Med. – 2014. – Vol. 40(8). – P. 1164-1167.

Umeadi C. Ulinastatin is a novel protease inhibitor and neutral protease activator / Umeadi C., Kandeel F., Al-Abdullah I.H. // Transplantation Proceedings. – 2008. – Vol. 40, No. 2. – P.387-389

Ulinastatin ameliorates tissue damage of severe acute pancreatitis through modulating regulatory T cells / Pan Y., Fang H., Lu F. [et al]. // J Inflamm (Lond). – 2017. – Vol. 14. – P. 7.

Ulinastatin for pancreatitis after endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a randomized, controlled trial / Tsujino T., Komatsu Y., Isayama H. [et al]. // Clin Gastroenterol Hepatol. – 2005. – No3(4). – P. 376-383.

Vedamanickam R. A study on ulinastatin in preventing post ERCP pancreatitis / Vedamanickam R., Kumar V., Hariprasad. // International Journal of Advances in Medicine. – 2017. – Vol. 4(6). – P. 1528-1531.

Randomized clinical trial to assess the efficacy of ulinastatin for postoperative pancreatitis following pancreaticoduodenectomy / Uemura K., Murakami Y., Hayashidani Y. [et al]. // J Surg Oncol. – 2008. – No98. – P.309-313.

Hassan S.I. Evaluation of therapeutic effectiveness of ulinastatinin acute pancreatitis / Hassan S.I., Hassan S.M.A. // Asian Pac. J. Health Sci. – 2016. – Vol. 3(4S). – P. 27-33.

Associations of MMP-2 and MMP-9 gene polymorphism with ulinastatin efficacy in patients with severe acute pancreatitis / Zhen G.D., Zhao L.B., Wu S.S. [et al]. // Bioscience Reports. – 2017. – Vol. 37 (4). – P. BSR20160612.

Effect of Somatostatin, Ulinastatin and Gabexate on the Treatment of Severe Acute Pancreatitis / Wang G., Liu Y., Zhou S.F. [et al]. // Am J Med Sci. – 2016. – No351(5). P. 506-512.

Manoranjan U.D. A prospective study of the efficacy of intravenous ulinastatin in the treatment of acute pancreatitis / Manoranjan U.D., Nikhil S., Abhiram S.V. // International Journal Of Scientific Research. – 2018. – Vol.7, No7. – P.70-71.

Сучасні тенденції у лікуванні хворих на важкий гострий панкреатит / Білоусова М.С., Робак В.І., Євтушенко Д.В., Євтушенко А.В. // Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів «Медицина ІІІ тисячоліття». – Харків, 2018. – С. 133-134.

Meng L. Effect of Ulinastatin Combined with Octreotide on Serum Endothelin, Endotoxin Levels and Immune Function in Acute Pancreatitis / Meng L., Wu Z., Zhang H. // J Coll Physicians Surg Pak. – 2019. – No29(1). – P. 90-92.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: гострий панкреатит / МОЗ України. – Київ, 2016. – 53 с.

Невідкладна хірургія органів черевної порожнини (стандарти організації та професійно орієнтовані алгоритми надання медичної допомоги). / За ред. Фоміна П.Д., Усенко О.Ю., Березницького Я.С. – Київ, «Бібліотека «Здоров’я України», 2018. – 354 с.

Про затвердження методик виконання вимірювань медико-біологічних показників: Наказ МОЗ No417 від 15.11.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1960

Banks P.A. Classification of acute pancreatitis 2012: revision of Atlanta classification and definitions by international consensus. / Banks P.A., Bollen T.L., Dervenis C. [et al]. // Gut. — 2013. — 62. – Р. 102–111

Островский В. К. Лейкоцитарный индекс интоксикации при острых гнойных и воспалительных заболеваниях легких / В. К. Островский, Ю. М. Свитич, В. Р. Вебер // Вестн. хирургии им. И. И. Грекова. – 1983. – Т. 131, No 11. – С. 21-24.

[Clinical value of the early use of ulinastatin in patients with moderately severe or severe acute pancreatitis]. / Wang J., Jin J., Huang J. [et al]. // Zhonghua Yi Xue Za Zhi. – 2017. – Vol. 97(16). – P. 1252-1255. [Chinese]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-03

Як цитувати

Клигуненко, О. М., Кріштафор, Д. А., & Лаврова, Г. І. (2020). ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНГІБІТОРУ ПРОТЕАЗ УЛІНАСТАТИНУ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ ПАНКРЕАТИТОМ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(90), 33–38. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(90).2020.193907

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження