DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(90).2020.193907

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНГІБІТОРУ ПРОТЕАЗ УЛІНАСТАТИНУ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ ПАНКРЕАТИТОМ

О. М. Клигуненко, Д. А. Кріштафор, Г. І. Лаврова

Анотація


Гострий панкреатит – одне з найпоширеніших невідкладних гастроентерологічних захворювань у світі. В основі його патогенезу лежить «панкреатичне самоперетравлювання» ферментами підшлункової залози. В останні роки у якості патогенетичного лікування гострого панкреатиту великий інтерес викликає застосування інгібіторів протеаз.

Мета: вивчити вплив улінастатину на тяжкість перебігу гострого панкреатиту.

Матеріали і методи. Обстежено 50 хворих з гострим панкреатитом. 1 група (n=25) отримувала стандартну терапію, 2 група (n=25) додатково отримувала улінастатин в дозі 100 000 МО внутрішньовенно крапельно 1 раз на добу протягом 3 діб. Вивчались показники запалення підшлункової залози та летальність.

Результати і обговорення. При надходженні у хворих спостерігалися ферментативний асцит, різке підвищення рівнів α-амілази у крові та діастази у сечі, нейтрофільний лейкоцитоз з паличкоядерним зсувом та відносною лімфоцитопенією. На тлі застосування улінастатину частота дренування черевної порожнини знизилася з 68,0 % до 40,0 %.

Рівні α-амілази крові та діастази сечі в групі улінастатину знижувалися у 2-6 разів відносно контрольної групи та нормалізувалися на 5 добу, тоді як у контрольній групі вони не досягали норми. Кількість лейкоцитів в групі улінастатину на 5 добу зменшилася на 38,1 % від вихідної, а в контрольній групі – лише на 26,0 %. На 5 добу в групі улінастатину паличкоядерний зсув, ЛІІ та лімфоцитопенія зменшувалися, чого не відбувалося в контрольній групі. До 3 доби захворювання діагноз тяжкого гострого панкреатиту був підтверджений у 80,0 % хворих контрольної групи та 48,0 % – групи улінастатину. Летальність в контрольній групі склала 20,0 %, а в групі улінастатину летальних випадків не було.

Тривалість лікування у ВІТ під впливом улінастатину скоротилася з 3,6±1,0 до 2,3±0,9 діб, а тривалість лікування у стаціонарі не відрізнялася між групами.

Висновки. Улінастатин має виражений протизапальний ефект у хворих з гострим панкреатитом. Це проявляється швидким і достовірним зниженням ознак запалення у підшлунковій залозі, що попереджає розвиток панкреонекрозу, зменшує ступінь тяжкості панкреатиту, прискорює регресію ССЗВ та знижує летальність.


Ключові слова


гострий панкреатит; інгібітори протеолітичних ферментів; інгібітори протеаз

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis / IAP WG, Guidelines AA. // Pancreatology. – 2013. – Vol. 13. – P. e1-e5.

The interplay between inflammation, coagulation and endothelial injury in theearly phase of acute pancreatitis: clinical implications / Dumnicka P., Maduzia D., Ceranowicz P. [et al]. // Int J Mol Sci. – 2017. – Vol. 18(2). – P. 354.

Yadav D. The epidemiology of pancreatitis and pancreatic cancer / Yadav D., Lowenfels A.B. // Gastroenterology. – 2013. – Vol. 144(6). – P. 1252-1261.

Acute pancreatitis—progress and challenges: a report on an international symposium / Afghani E., Pandol S.J., Shimosegawa T. [et al]. // Pancreas. – 2015. – Vol. 44(8). – P. 1195.

Janisch N.H. Advances in management of acute pancreatitis / Janisch N.H., Gardner T.B. // Gastroenterol Clin North Am. – 2016. – Vol. 45(1). – P. 1–8.

Necrotizing pancreatitis: challenges and solutions / Bendersky V.A., Mallipeddi M.K., Perez A., Pappas T.N // Clin Exp Gastroenterol. – 2016. – Vol. 9. – P. 345.

Incidence of individual organ dysfunction in fatal acute pancreatitis: analysis of 1024 death records / Mole D.J., Olabi B., Robinson V. [et al]. // HPB. – 2009. – Vol. 11(2). – P. 166–170.

Antibiosis of necrotizing pancreatitis. / Arlt A., Erhart W., Schafmayer C. [et al]. // Visceral Medicine. – 2014. – Vol. 30(5). – P. 318–324.

Cruz-Santamaría D. M. Update on pathogenesis and clinical management of acute pancreatitis / D. M. Cruz-Santamaría, C. Taxonera, M. Giner. // World J Gastrointest Pathophysiol. – 2012. – Vol. 3(3). – P. 60–70.

Role of Ulinastatin, a trypsin inhibitor, in severe acute pancreatitis in critical care setting: A retrospective analysis. / Lagoo J.Y., D’Souza M.C., Kartha A., Kutappa A.M. // J Crit Care. – 2018. – No45. – P. 27-32.

Han J.I. Urinary trypsin inhibitor: miraculous medicine in many surgical situations? // Han J.I. // Korean J Anesthesiol. – 2010. – No58. – P. 325-327.

Fries E. Bikunin – not just a plasma proteinase inhibitor / Fries E., Blom A.M. // Int J Biochem Cell Biol. – 2000. – Vol. 32(2). – P. 125-137.

Linder A. An exciting candidate therapy for sepsis: ulinastatin, a urinaryprotease inhibitor / Linder A., Russell J.A. // Intensive Care Med. – 2014. – Vol. 40(8). – P. 1164-1167.

Umeadi C. Ulinastatin is a novel protease inhibitor and neutral protease activator / Umeadi C., Kandeel F., Al-Abdullah I.H. // Transplantation Proceedings. – 2008. – Vol. 40, No. 2. – P.387-389

Ulinastatin ameliorates tissue damage of severe acute pancreatitis through modulating regulatory T cells / Pan Y., Fang H., Lu F. [et al]. // J Inflamm (Lond). – 2017. – Vol. 14. – P. 7.

Ulinastatin for pancreatitis after endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a randomized, controlled trial / Tsujino T., Komatsu Y., Isayama H. [et al]. // Clin Gastroenterol Hepatol. – 2005. – No3(4). – P. 376-383.

Vedamanickam R. A study on ulinastatin in preventing post ERCP pancreatitis / Vedamanickam R., Kumar V., Hariprasad. // International Journal of Advances in Medicine. – 2017. – Vol. 4(6). – P. 1528-1531.

Randomized clinical trial to assess the efficacy of ulinastatin for postoperative pancreatitis following pancreaticoduodenectomy / Uemura K., Murakami Y., Hayashidani Y. [et al]. // J Surg Oncol. – 2008. – No98. – P.309-313.

Hassan S.I. Evaluation of therapeutic effectiveness of ulinastatinin acute pancreatitis / Hassan S.I., Hassan S.M.A. // Asian Pac. J. Health Sci. – 2016. – Vol. 3(4S). – P. 27-33.

Associations of MMP-2 and MMP-9 gene polymorphism with ulinastatin efficacy in patients with severe acute pancreatitis / Zhen G.D., Zhao L.B., Wu S.S. [et al]. // Bioscience Reports. – 2017. – Vol. 37 (4). – P. BSR20160612.

Effect of Somatostatin, Ulinastatin and Gabexate on the Treatment of Severe Acute Pancreatitis / Wang G., Liu Y., Zhou S.F. [et al]. // Am J Med Sci. – 2016. – No351(5). P. 506-512.

Manoranjan U.D. A prospective study of the efficacy of intravenous ulinastatin in the treatment of acute pancreatitis / Manoranjan U.D., Nikhil S., Abhiram S.V. // International Journal Of Scientific Research. – 2018. – Vol.7, No7. – P.70-71.

Сучасні тенденції у лікуванні хворих на важкий гострий панкреатит / Білоусова М.С., Робак В.І., Євтушенко Д.В., Євтушенко А.В. // Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів «Медицина ІІІ тисячоліття». – Харків, 2018. – С. 133-134.

Meng L. Effect of Ulinastatin Combined with Octreotide on Serum Endothelin, Endotoxin Levels and Immune Function in Acute Pancreatitis / Meng L., Wu Z., Zhang H. // J Coll Physicians Surg Pak. – 2019. – No29(1). – P. 90-92.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: гострий панкреатит / МОЗ України. – Київ, 2016. – 53 с.

Невідкладна хірургія органів черевної порожнини (стандарти організації та професійно орієнтовані алгоритми надання медичної допомоги). / За ред. Фоміна П.Д., Усенко О.Ю., Березницького Я.С. – Київ, «Бібліотека «Здоров’я України», 2018. – 354 с.

Про затвердження методик виконання вимірювань медико-біологічних показників: Наказ МОЗ No417 від 15.11.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1960

Banks P.A. Classification of acute pancreatitis 2012: revision of Atlanta classification and definitions by international consensus. / Banks P.A., Bollen T.L., Dervenis C. [et al]. // Gut. — 2013. — 62. – Р. 102–111

Островский В. К. Лейкоцитарный индекс интоксикации при острых гнойных и воспалительных заболеваниях легких / В. К. Островский, Ю. М. Свитич, В. Р. Вебер // Вестн. хирургии им. И. И. Грекова. – 1983. – Т. 131, No 11. – С. 21-24.

[Clinical value of the early use of ulinastatin in patients with moderately severe or severe acute pancreatitis]. / Wang J., Jin J., Huang J. [et al]. // Zhonghua Yi Xue Za Zhi. – 2017. – Vol. 97(16). – P. 1252-1255. [Chinese]


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2020. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter