Ефективність ультразвукового дослідження гортані для прогнозування тяжкої інтубації трахеї у вагітних

В. А. Ціома, О. О. Буднюк, І. Л. Басенко, С. В. Бурлак

Анотація


Мета роботи – порiвняти ефективнiсть ультразвукового дослiдження гортанi i прогностичних шкал для прогнозування тяжкої iнтубацiї трахеї у вагiтних.

Матерiали i методи. Проаналiзовано 50 iнтубацiй трахеї, 50 прямих ларингоскопiй i 50 ультразвукових дослiджень гортанi у вагiтних до i пiсля кесаревого розтину. Для прогнозування тяжкої iнтубацiї трахеї застосовували шкалу тяжких дихальних шляхiв, шкалу Вiльсона та ультразвукове дослiдження гортанi. Результати. Жодна зi шкал не дає змоги спрогнозувати тяжку iнтубацiю трахеї (р>0,05).

Висновки. Пряма ларингоскопiя та ультразвукове дослiдження гортанi є найточнiшими методами для прогнозування тяжкої iнтубацiї трахеї. Ультразвукове дослiдження гортанi у 81% випадкiв дає змогу спрогнозувати тяжку iнтубацiю трахеї у вагiтних.


Ключові слова


кесарiв розтин; тяжка iнтубацiя; ультразвукове дослiдження гортані

Повний текст:

PDF

Посилання


Пырегов А.В.,ШифманЕ.М., КаннН.Е. (2012) Трудные дыхательные пути в акушерстве. М., 47 с.

Тарабрин О.А., Суслов В.В., Буднюк А.А., Басенко И.Л. (2012) Алгоритмы при трудной интубации и экстубации трахеи. Одесса, 140 с.

Garg R., GuptaA. (2014) Ultrasound imaging in airway management: A boon? J Clin Med Sciences; 1:110.

Hui C.M., TsuiB.C. (2014) Sublingual ultrasound as an assessment method for predicting difficult intubacion: a pilot study. Anaesthesia; 69: 314-319.

Kundra P., MishraS.K., Ramesh A. (2011) Ultrasound of the airway. Indian J Anaesth; 55: 456-462.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: http://dx.doi.org/10.25284/2519-2078.3(72).2015.84388

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter