Інформація про розділ


Оригінальне дослідження

 
Випуск Назва
 
№ 4(85) (2018) Інгаляційна анестезія на основі севофлурану у пацієнтів з гострою патологією органів черевної порожнини Анотація   PDF (Русский)
О. М. Бойцова, Л. М. Смирнова, Г. А. Шифрін
 
№ 4(85) (2018) Using of tranexamic acid as component of trauma induced coagulopathy treatment Анотація   PDF (English)
В. О. Іванова, В. Д. Фізор, О. В. Максименко
 
№ 4(85) (2018) Креатинфосфокіназа: функціонування та діагностичні можливості виявлення міокардіальної контузії у постраждалих із сполученою травмою Анотація   PDF
О. В. Білецький
 
№ 4(85) (2018) Діагностична та прогностична значущість доплерівських показників мозкового кровотоку в гострому періоді гипоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених Анотація   PDF
Д. М. Сурков
 
№ 4(85) (2018) Порівняння ефективності рідинної ресусцитації хворих із септичним шоком розчинами рінгер-малат та ізотонічним розчином натрію хлориду Анотація   PDF
Цзо Тінлань, Ф. С. Глумчер, Є. В. Дьомін
 
№ 4(85) (2018) Порівняльна оцінка безпеки різних методів анестезіологічного забезпечення при плановому та ургентному абдомінальному розродженні Анотація   PDF
Н. П. Середенко
 
№ 2(83) (2018) Профiлактика iнтраневрального введення анестетика за допомогою шприца великого об’єму Анотація   PDF
А. А. Альбокрiнов, У. А. Фесенко, В. М. Перова-Шаронова, Р. Р. Волощук, Д. Б. Куриляк
 
№ 2(83) (2018) Спiнальна анестезiя при оперативних втручаннях на хребтi у положеннi на животi Анотація   PDF
М. В. Лизогуб, М. А. Георгiянц
 
№ 2(83) (2018) Визначення прогностичних факторiв для прогнозування розвитку ускладнень у пацiєнтiв з тяжкими опiками Анотація   PDF
Ж. В. Фiлiп, О. Ю. Сорокiна
 
№ 2(83) (2018) Проблема центрогенної лихоманки у постраждалих на поєднану травму та один iз шляхiв її вирiшення в iнтенсивнiй терапiї Анотація   PDF
О. В. Бiлецький
 
№ 2(83) (2018) Комплексний підхід до лікування пацієнтів з вродженими вадами серця та порушеннями прохідності трахеобронхіального дерева у периопераційному періоді Анотація   PDF
Р. М. Ємець, Г. В. Ємець, А. О. Павлова, С. С. Чернишук, В. А. Жовнір
 
№ 2(83) (2018) Ефективнiсть методiв пiсляоперацiйної корекцiї метаболiчного гомеостазу у пацiєнтiв iз гострим перитонiтом Анотація   PDF (Русский)
О. Ю Сорокiна, О. М. Панiн, О. П. Страх
 
№ 2(83) (2018) Здатнiсть пацiєнтiв ходити пiсля тотального ендопротезування кульшового суглоба залежить вiд методу знеболювання Анотація   PDF (English)
В. I. Коломаченко
 
№ 1(82) (2018) Ефективність методів періопераційної знеболювання хворих з опіками Анотація   PDF (Русский)
О. Ю. Сорокiна, Т. О. Буряк, Д. П. Лещев
 
№ 1(82) (2018) Обмінні порушення та їх корекція у хворих з інфікованими несправжніми суглобами великогомілкової кістки Анотація   PDF (Русский)
А. К. Рушай, В. В. Скиба, А. Р. Бебих, Н. А. Борзих, С. О. Тарасенко
 
№ 1(82) (2018) Визначення оптимального рівня пткв у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапаротомних баріатричних операцій Анотація   PDF
А. П. Мазур, О. В. Винниченко, О. Ф. Бубало, Л. М. Смирнова
 
№ 4(81) (2017) Електрофізіологічний метод діагностики печінкової енцефалопатії у хворих із панкреатитом Анотація   PDF (Русский)
О. Ю. Сорокiна, Л. С. Бєлих, О. М. Панін, Е. В. Нікітіна
 
№ 4(81) (2017) Використання дексмедетомідину як ад'юванта аналгезії в лапароскопічних холецистектоміях Анотація   PDF (English)
В. П. Бабич, Ю. Л. Кучин, К. Д. Мартищенко, К. Ю. Бєлка, О. М. Іноземцев
 
№ 4(81) (2017) Синдром обструктивного апное сну у хворих на гострий інсульт: діагностика і тактика респіраторної підтримки Анотація   PDF
О. А. Галушко
 
№ 4(81) (2017) Вплив легень на гемостаз в умовах регіонарної та загальної анестезії у пацієнтів після простатектомії Анотація   PDF (Русский)
П. Б. Коваль
 
№ 4(81) (2017) Комбіноване поопераційне знеболення у хворих з езофагектомією Анотація   PDF
А. П. Мазур, О. Е. Сидюк
 
№ 4(81) (2017) Небезпека пошкодження адаптаційних механізмів під час анестезіологічного забезпечення Анотація   PDF (Русский)
Л. М. Смирнова
 
№ 4(81) (2017) Порівняння величини серцевого викиду для різних методів гемодинамічного моніторингу Анотація   PDF (Русский)
О. В. Білецький
 
№ 4(81) (2017) Вплив безперервної епідуральної аналгезії на перебіг раннього поопераційного періоду в онкологічних хворих після колоректальних операцій Подробиці   PDF
О. О. Завгородній, С. М. Гриценко
 
№ 3(80) (2017) Подовжена безперервна епідуральна аналгезія у хворих із пухлинами товстої кишки Анотація   PDF (Русский)
О. О. Завгородній, С. М. Гриценко
 
1 - 25 з 41 результатів 1 2 > >>