[1]
Черній, В.І. і Євсєєва, В.В. 2018. Вплив інтраопераційного внутрішньовенного введення парацетамолу в порівнянні з постопераційним на частоту післяопераційних нудоти та блювання у пацієнтів з морбідним ожирінням після лапароскопічних бариатриних втручань. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 3(84) (Вер 2018), 21–25. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(84).2018.140716.