[1]
Сурков, Д.М. 2018. Діагностична та прогностична значущість доплерівських показників мозкового кровотоку в гострому періоді гипоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 4(85) (Груд 2018), 62–70. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(85).2018.151500.