[1]
Євсєєва, В.В., Скобенко, Є.О., Зенкіна, Л.М., Малімоненко, М.О. і Савченко, С.О. 2021. ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТІВ КОМБІНОВАНОЇ НЕЙРОАКСІАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ТА БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ НИЗЬКОПОТОКОВОЇ ІНГАЛЯЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ В СТРУКТУРІ ПЕРІОПЕРАЦІЙНОГО АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ АРТРОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ НА КОЛІННОМУ СУГЛОБІ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 1(94) (Бер 2021), 51–55. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(94).2021.230615.