[1]
Бєлка, К.Ю., Глумчер, Ф.С., Кучин, Ю.Л., Мухоморов, А.Є. і Перебийнiс М.В. 2016. Вплив методу седацiї на частоту посттравматичних стресових розла дiв у пацiєнтiв, що проходили лiкування у вiддiленнi iнтенсивної терапiї. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE. 2(75) (Лип 2016), 27–32. DOI:https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(75).2016.84026.