(1)
Курсов, С. В. Вибір цільового показника центральної гемодинаміки при корекції функції крово кровообігу у хворих з абдомінальним сепсисом. Pain, anaesth. & int. care 2011, 40-45.