(1)
Фiлiп Ж. В.; Сорокiна О. Ю. Визначення прогностичних факторiв для прогнозування розвитку ускладнень у пацiєнтiв з тяжкими опiками. Pain, anaesth. & int. care 2018, 79-81.