(1)
Сурков, Д. М. Вплив інотропних препаратів на стан мозкового кровотоку в гострому періоді гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених. Pain, anaesth. & int. care 2019, 80-87.