(1)
Кравець, О. В. Порівняльний аналіз волемічного стану при різних режимах інфузійної терапії у хворих середнього хірургічного ризику з гострою абдомінальною патологією. Pain, anaesth. & int. care 2019, 93-98.