(1)
Сурков, Д. М. Вплив препаратів для седації на стан мозкового кровотоку та результати лікування гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених. Pain, anaesth. & int. care 2019, 112-117.