(1)
Черній, В. І.; Євсєєва, В. В. Впровадження періопераційного анестезіологічного менеджменту у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапароскопічних баріатричних втручань за принципами прискореної реабілітації. Pain, anaesth. & int. care 2019, 147-153.