Курсов, С. В. (2011). Вибір цільового показника центральної гемодинаміки при корекції функції крово кровообігу у хворих з абдомінальним сепсисом. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(56), 40–45. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(56).2011.108958