Черній, В. І., & Євсєєва, В. В. (2018). Вплив інтраопераційного внутрішньовенного введення парацетамолу в порівнянні з постопераційним на частоту післяопераційних нудоти та блювання у пацієнтів з морбідним ожирінням після лапароскопічних бариатриних втручань. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(84), 21–25. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(84).2018.140716