Сурков, Д. М. (2018). Діагностична та прогностична значущість доплерівських показників мозкового кровотоку в гострому періоді гипоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(85), 62–70. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(85).2018.151500