Черній, В. І., & Євсєєва, В. В. (2019). Впровадження періопераційного анестезіологічного менеджменту у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапароскопічних баріатричних втручань за принципами прискореної реабілітації. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(87), 147–153. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(87).2019.171025