Євсєєва, В. В., Скобенко, Є. О., Зенкіна, Л. М., Малімоненко, М. О., & Савченко, С. О. (2021). ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТІВ КОМБІНОВАНОЇ НЕЙРОАКСІАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ТА БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ НИЗЬКОПОТОКОВОЇ ІНГАЛЯЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ В СТРУКТУРІ ПЕРІОПЕРАЦІЙНОГО АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ АРТРОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ НА КОЛІННОМУ СУГЛОБІ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(94), 51–55. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(94).2021.230615