Горошко, В. Р., & Кучин, Ю. Л. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ ПІСЛЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ КІНЦІВОК. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(95), 49–55. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(95).2021.238310