Черній, В. І., і В. В. Євсєєва. 2018. «Вплив інтраопераційного внутрішньовенного введення парацетамолу в порівнянні з постопераційним на частоту післяопераційних нудоти та блювання у пацієнтів з морбідним ожирінням після лапароскопічних бариатриних втручань». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 3(84) (Вересень):21-25. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(84).2018.140716.