Постернак Г. I., і О. М. Павлова. 2016. «Вплив iнтраоперацiйного маневру рекрутменту на стан легеневого газообмiну I зовнiшнє дихання пiсля пластик великих вентральних кил». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 1(74) (Березень):21-26. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(74).2016.83490.