Курсов, С. В. (2011) «Вибір цільового показника центральної гемодинаміки при корекції функції крово кровообігу у хворих з абдомінальним сепсисом», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(56), с. 40–45. doi: 10.25284/2519-2078.2(56).2011.108958.