Черній, В. І. і Євсєєва, В. В. (2018) «Вплив інтраопераційного внутрішньовенного введення парацетамолу в порівнянні з постопераційним на частоту післяопераційних нудоти та блювання у пацієнтів з морбідним ожирінням після лапароскопічних бариатриних втручань», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(84), с. 21–25. doi: 10.25284/2519-2078.3(84).2018.140716.