Сурков, Д. М. (2018) «Діагностична та прогностична значущість доплерівських показників мозкового кровотоку в гострому періоді гипоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(85), с. 62–70. doi: 10.25284/2519-2078.4(85).2018.151500.