Євсєєва, В. В., Скобенко, Є. О., Зенкіна, Л. М., Малімоненко, М. О. і Савченко, С. О. (2021) «ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТІВ КОМБІНОВАНОЇ НЕЙРОАКСІАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ТА БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ НИЗЬКОПОТОКОВОЇ ІНГАЛЯЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ В СТРУКТУРІ ПЕРІОПЕРАЦІЙНОГО АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ АРТРОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ НА КОЛІННОМУ СУГЛОБІ», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(94), с. 51–55. doi: 10.25284/2519-2078.1(94).2021.230615.