[1]
М. А. Георгіянц, «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та інтенсивної терапії Септичий шок у дітей (проект) (частина 2)», Pain, anaesth. & int. care, вип. 4(81), с. 11–26, Груд 2017.