[1]
В. І. Черній і В. В. Євсєєва, «Вплив інтраопераційного внутрішньовенного введення парацетамолу в порівнянні з постопераційним на частоту післяопераційних нудоти та блювання у пацієнтів з морбідним ожирінням після лапароскопічних бариатриних втручань», Pain, anaesth. & int. care, вип. 3(84), с. 21–25, Вер 2018.