[1]
Д. М. Сурков, «Діагностична та прогностична значущість доплерівських показників мозкового кровотоку в гострому періоді гипоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених», Pain, anaesth. & int. care, вип. 4(85), с. 62–70, Груд 2018.