[1]
Д. М. Сурков, «Вплив інотропних препаратів на стан мозкового кровотоку в гострому періоді гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених», Pain, anaesth. & int. care, вип. 1(86), с. 80–87, Бер 2019.