[1]
Д. М. Сурков, «Вплив препаратів для седації на стан мозкового кровотоку та результати лікування гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених», Pain, anaesth. & int. care, вип. 2(87), с. 112–117, Чер 2019.