[1]
К. Ю. Бєлка, Ф. С. Глумчер, Ю. Л. Кучин, А. Є. Мухоморов, і Перебийнiс М. В., «Вплив методу седацiї на частоту посттравматичних стресових розла дiв у пацiєнтiв, що проходили лiкування у вiддiленнi iнтенсивної терапiї», Pain, anaesth. & int. care, вип. 2(75), с. 27–32, Лип 2016.