[1]
Снiсарь В. І. і Д. М. Сурков, «Лактат як предиктор тяжкості та смертності дітей і новонароджених у критичному стані», Pain, anaesth. & int. care, вип. 4(73), с. 17–24, Груд 2015.