Сурков, Д. М. «Вплив препаратів для седації на стан мозкового кровотоку та результати лікування гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 2(87), Червень 2019, с. 112-7, doi:10.25284/2519-2078.2(87).2019.171016.