1.
Завгородній ОО, Гриценко СМ. Вплив безперервної епідуральної аналгезії на перебіг раннього поопераційного періоду в онкологічних хворих після колоректальних операцій. Pain, anaesth. & int. care [інтернет]. 27, Грудень 2017 [цит. за 10, Червень 2023];(4(81):85-92. доступний у: http://jpaic.aaukr.org/article/view/119332