1.
Черній ВІ, Євсєєва ВВ. Вплив інтраопераційного внутрішньовенного введення парацетамолу в порівнянні з постопераційним на частоту післяопераційних нудоти та блювання у пацієнтів з морбідним ожирінням після лапароскопічних бариатриних втручань. Pain, anaesth. & int. care [інтернет]. 17, Вересень 2018 [цит. за 08, Червень 2023];(3(84):21-5. доступний у: http://jpaic.aaukr.org/article/view/140716