1.
Сурков ДМ. Вплив інотропних препаратів на стан мозкового кровотоку в гострому періоді гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених. Pain, anaesth. & int. care [інтернет]. 14, Березень 2019 [цит. за 10, Червень 2023];(1(86):80-7. доступний у: http://jpaic.aaukr.org/article/view/159565